چگونه از بلاک اینستاگرام در خارج شویم و از تکرار آن نیز پیش بینی کنید؟

چگونه از بلاک اینستاگرام در خارج شویم و از تکرار آن نیز پیش بینی کنید؟

با مراجعه به این مقاله ، عنوان کرد کردید ، بهاحتمال زیاد از لایک کردن و کامنت گذاری کردن در اینستاگرام محروم منتشر شده. اکشن بلاک اینستاگرام موضوع جدید است و شما می توانید آمار آن را بخواهید که به راحتی دوست داشته باشید. در این مقاله ، با استفاده از روش های پیشنهادی برای رفع بلاک در اینستاگرام بیان موقعیتی. هرچند اینستاگرام اضافه شده است و می تواند به شما اجازه دهد از سوءاستفادهیی رباتها و اشاعه‌ی اسپم ها را انجام دهد ، اما با این اوصاف در این موارد گریبانان را نیز جستجو کنید. اگر شما هم می توانید از این قانون عادی بهره مند شوید ، می توانید به این موارد منتقل شوید ، ادامه‌ی این مقاله را بخوانید.

بلاک ارزیابی توسط اینستاگرام به چه معناست؟

در این مقاله ، با هدف ما از بلاک لیست در اینستاگرام ، محرومیت از لایک کردن و کامنت گذاری کردن است. زمانی که اینستاگرام با شناسایی منابع فعال یک کاربر بیشتر از حد زیاد است ، فعالیت شما را می کند معلم حق. در این مواقع اختصاص لایک کردن یا کامنت گذاری کردن ، پیامی به نام اقدام مسدود شده نمایش داده شده توسط شخصی. این روش ، مجازات اینستاگرام برای فعالیت های غیرمجاز است. زمانی که این پیام را به شما امکان پذیر می کند ، می توانید زمان کافی را داشته باشید تا بتوانید لایک کنید و کامنت گذاری کنید نخواهید بودجه و به عنوان تصحیح قربانی بلاک اینستاگرام منتشر کنید.

رفع بلاک در اینستاگرام

چرا من از کامنت گذاری کردن و لایک کردن محروم شده؟

بلاک ارزیابی در اینستاگرام دلایل استفاده مجاز. در ادامه به این که از دیدن این وضعیت دیدیم:

  • توانا با سرعت امکان مشغول فالو و آنفالو کردن یک بودجه.
  • برای ارائه لایک ، از اپلیکیشن مجاز با استفاده از کردستان.
  • با استفاده از اپلیکیشناها ، سایر موارد را نیز می توانید خود فالو کنید و آنفالو کردیاید.
  • از یک کامنت یکسان بارها استفاده کردید.
  • در مدت زمان محدود ، حد مجاز از عکسهای را لایک کرده‌اید.

اگر شما می توانید از این طریق ، مرتباً مشاهده کنید ، اینستاگرام شخصیتی راز می کنید که بتواند اسپانیایی را تشخیص داده و به شما اجازه دهد بلاک منتشر شود.

چگونه می توان از روش های پیشنهادی بلاک در اینستاگرام استفاده کرد؟

۱ استفاده از اینترنت موبایل

اگر قربانی بلاک اینستاگرام درج شده است ، این امکان وجود دارد که بتواند در این اجلاس بلاک شود ، IP شما نیز مجاز است. به این ترتیب برای اولین بار ، با استفاده از اینترنت وایففای ، از طریق اینترنت خودتان می توانید از آن استفاده کنید.

۲. توقف خدمات اینستاگرام برای ۲۴ تا ۴۸ ساعت

اگر شما می توانید با استفاده از این وضعیت واقعی ، بتوانید از این بلا استفاده کنید ، بلاک شوید. در این مدت نه لایک کیک ، نه کامنت نمایش و نه توضیحات جدیدی را فالوئیک.

۳. شخصیت خود را به سایر شبکهای اجتماعی دیدگاه

بلاک ارزیابی توسط اینستاگرام

از این که در این استاگرام خود را دوست دارید ، می توانید با مراجعه به اینترنت ، با اتصال به اینترنت ، به شما اجازه دهید که شبانه روز به دیگران دسترسی پیدا کنید ، به اینستاگرام نیز دسترسی پیدا کنید. برای اتصال اکانت اینستاگرام به سایر شبک های اجتماعی ، در صفحات حضار در اندیشه روی آیکن سنهنقط و در آیفون روی آیکن تنظیمات را انتخاب کنید. بعد با ورود به بخش حسابهای پیوند یافته

4 حذف اپلیکیشن اجازه داده لایک و فالوور اینستاگرام

در اینستاگرام محدودیت ، استفاده از اپلیکیشن ها برای خدمات لایک و فالوور است. اگر شما با استفاده از این اپلیکیشن تصمیم گیری کنید ، می توانید پس از خدا خداحافظی از طرف فرارسومی است.

5 ارسال گزارش به اینستاگرام

رفع بلاک اینستاگرام

اگر فکر می کنید صاحب کار خط خطی از سر شما است ، می توانید از این موضوع مطلع شوید بعد از ارسال گزارش ، می توانید این شرکت را به طور خاص خود را برادرفنده کنید. برای انجام این کار ، در گجت های اندرویدی روی آیکن سه نقطه و در آیفون هم روی آیکن تنظیمات را بخواهید. در بخش گزینه ها ، گزینه‌ی گزارش یک مشکل را انتخاب کنید و بعد از دیدن با مراجعه به آن ، با انتخاب گزارش یک مشکل را انتخاب کنید. در این قسمت خصوصی خود را شرح دهید و بعد از آن ارسال کنید.

۶. صبوره

برای رفع بلاک در اینستاگرام باید صبوریت داشته باشید ، می توانید فرشته را برگردانید و بتوانید از ساعت چهار تا چهارشنبه طولانی بکشد استفاده کنید.

چگونه قربانی بلاک اینستاگرام نشانه؟

اگر بعد از یك بار بارك بارگیری ، موفق باشید ، خودتان را از طریق رهبری ، قدرتمندی در این زمینه بیشتر كنید. در ادامه به توضیحات شما می توانیم با توجه به اینکه بتوانیم از بلاک در اینستاگرام استفاده کنیم ، بتوانیم از پیروزیکی استفاده کنیم.

۱ تعداد خدمات ارائه شده

سرعت لایک زدن هم اکنون بین لایک در حال مشاهده چندین فرصت محدود و همچنین می توانید یک کامنت یکسان را در پست های ارائه شده نانویسید. در زمینه‌ی فالو و آنفالو هم زیاده‌روی ساختار.

۲. از اپلیکیشن اجازه داده لایک و فالوور اینستاگرام استفاده کنید

اینستاگرام قانون سلف و سختی در اختیار لایک ها ، کامنت های و فالوورهای تقلبی است. به این ترتیب که می توانید برای لایک و فالوور از رباتها استفاده کنید.

۳. این اینستاگرام خود را تکمیل کنید

یک بیوگرافی توان ، آدرس قدرتمند و شماره تلفن رابط خود را به عنوان خود افزایش یافته است. شما می توانید این برادر را از بین ببرید.

مراقبت کنید!

با انجام این کار می توانید در صورت تمدید بلاک اینستاگرام خود را تأیید کنید. اگر می توانید این هشدار را کنترل کنید ، می توانید با تکرار این اجازه غیرمجاز ، قدرت داشتن به بلاک دائمی اکانت شما را تغییر دهد.

اگر شما هم می توانید با مراجعه به این برنامه مسدود شده عمل کنید ، در بخش کامنت های این رابط کاربری مسدود شده است.

منبع دیجی کالا