قرائت از راه دور کنتورهای برق توسط مشترکان

مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان شرکت توانیر گفت: برای جلوگیری از شیوع کرونا و مراجعه نکردن مامور برق، قرائت کنتورهای برق خانگی توسط مشترکین انجام می‌شود. به گزارش ایلنا ...